GDPR (General Data Protection Regulation) har betydande förändrat hur verksamheter och föreningar får hantera personuppgifter. Dessa regler trädde i kraft den 25 maj 2018. Sportfiskarna Karlskrona hanterar detta enligt följande;

 

Sportfiskarna Karlskrona följer förbundets personuppgiftspolicy enligt:

 

https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/Om%20oss/Medlem/Sportfiskarnas%20hantering%20av%20personuppgifter.pdf

 

Vi vill härmed beskriva hur vi i Sportfiskarna Karlskrona behandlar våra medlemmars personuppgifter:

Vi lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du tävlar, är med på träffar eller på något sätt söker information av oss.

Sportfiskarna Karlskrona hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig.

De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara bilder på medlemmar vid träffar. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser . Vi lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Sportfiskarnas Karlskrona personregister. (Dock max 3 år)

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till Sportfiskarna såsom utskick, kontakt inom organisationen tävlingsresultat mm.

Informationen är lagrad på en extern server med de säkerhets krav som finns, och där endast styrelsen i Sportfiskarna Karlskrona har inloggnings möjligheter.

 

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från Sportfiskarna. Kontakta klubbens Sekreterare om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

 

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Sportfiskarnas Karlskronas Ordförande.