FISKETILLSYN LINDWALLSKA SJÖN

 

Klubben har ett bevaknings schema för fiskevakterna i sjön. Vi kommer varje vecka att ha bevakningen i sjön under olika tider på dygnet. Vi kommer även att slumpmässigt göra bevakningen i sjön under vissa nätter.

 

Våra fiskevakter är utbildade, och är godkända fisketillsyningsmän av Länsstyrelsen i Blekinge.

Du känner igen fiskevakterna på gemensam klädsel, samt att man skall bära fisketillsyning märket.

Befogenheter, En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

 

Förordnande av fisketillsynsmän regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän.

 

Om du ser något misstänkt i sjön, eller har frågor rörande fisketillsyn, kontakt någon av våra fisketillsyningsmän.

 

Namn   Tlf Email
Tommy Öhlin   070-879 37 70 ohlins@telia.com
Niclas Andersson   073-201 13 51 skarvaboda@telia.com
Anna Fernberg   070-844 77 25 anna.fernberg@live.se
Christer Leksell   070-817 33 31 skepparnfak@hotmail.com
Berry Persson   070-287 97 39 berry.persson@live.com
Richard Lundqvist   070-348 77 89 r_lundqvist@hotmail.com
Thorbjörn Höjer   073-201 15 50 Aslund69@hotmail.com
Philip Larsen   073-501 65 17 insertcoin83@yahoo.se

 

 


 

 

FISKETILLSYN

Dec 2013;

Vid ett antal tillfällen under hösten 2013 året har SF Karlskrona utbildat ny fisketillsynspersonal, och i vecka 50 var det avslutning med fem nya godkännda fiskeritillsyningsmän.

Under denna studiecirkel så har Fiskelagen och hur man genomför fisketillsyn presenterats och lärts ut av Thomas Höjer, samt även från inbjudna instanser så som Kustbevakningen, Polisen, samt Länsstyrelsen. Efter givande diskussioner avslutades kursen med ett prov där samtliga kursdeltagare blev godkända.

 

Efter att alla ansökningar blir godkända hos länsstyrelsen har klubben ytterligare fem nya tillsynsmän som kan börja verka.

Klubben kommer till 2014, att höja bevakningen i Lindwallska sjön. Och ha mer synliga fisketillsyningsmän som finns oregelbundet på plats i Lindwallska sjön.