Abborre

 

Abborren är vår vanligligaste fisk som kan fångas i vatten över nästan hela Sverige. Både små och stora abborrar tycker om att ha skydd i närheten. Den finns intill bryggor, pirar, vassar och stenar. Varma sommarkvällar och tidiga morgnar jagar abborrarna ofta ytligt och skrämmer småfisken så de hoppar. På håll kan man se hur måsar och andra fåglar dyker mot småfisken.

 

Jiggfiske där jiggen får skutta fram nära botten är effektivt.

Gula jiggar med enkel eller dubbel svans funkar ofta bra.

 

Är du ute efter större abborre är flötmete med löja, småmört eller annan småfisk en bra metod.

Abborrar jagar oftast i stim och blir nyfikna när en annan abborre hittat något ätbart. Har du fått en abborre finns det ofta fler i närheten. Skynda dig att kasta ut så kan det hugga igen!

  

Gula och röda jiggar brukar vara ett säkert kort för abborren!

 

 

 

 

 

Vintertid så är traditionellt pimpel fiske ett säkert kort. Vertikal pirkar, med färg glada trekorkar, samt apterade med maggot eller annat bete, är ett säkert kort