Blekinge Distriktet

Sportfiskeförbundet i Blekinge kommer under verksamhetsåret  att arbeta med att utveckla ungdomsverksamheten, medlemsvärvning, tävlingsverksamheten, fiskevård och sportfiske möjligheter i Blekinge.

  

Distriktet har under senaste åren haft en stabil nivå på omkring 800 medlemmar. Behovet av fler medlemmar i klubbar, distrikt och förbund är mycket viktigt, då fler anslutna medlemar innebär starkare organisation både regionalt och i hela landet.

 

Det är av största vikt att en aktiv kommunikation bedrivs mellan distriktet och klubbarna.

 

Medlems vård i form av sportfisketräffar kommer att prioriteras. De populära föredragskvällar som distriktet har arrangerat de senaste åren, och som gett besökande sportfiskare upplevelser och kunskap om nya fiskevatten och fiskemetoder har distriktet som avsikt att fortsätta med.

 

Distriktet har också som målsättning att uppstarta fiske utflyker till attraktiva fiskeplatser i södra Sverige. Vi hoppas att detta kommer att bli uppskattat av klubbar och medlemar. 

 

Miljö- och Fiskevård

 

För att påverka fiskevården och sportfiskemöjligheterna och bevaka sportfiskets intressen i Blekinge kommer distriktet att vara representerat i länsstyrelsens rådgivande grupp i fiskefrågor. Kommittén kommer i övrigt att bevaka miljö och fiskevårdsfrågor genom skrivelser och lämna remissvar till olika instanser.

 

Ungdoms- och utbildningsverksamhet

 

Distriktet kommer  förhoppningsvis att återupptaga arrangemanget Klass Draget i sammarbete med klubbarna i Blekinge.

Det är av största vikt för distriktet att ungdomsverksamheten synkroniseras mellan distrikt och våra klubbar, så att vi tillsamman kan utveckla ungdomsverksamheten 2014.

Distriktet har som planer att även  kunna vara med arrangör till det s.k. ABU lägret (Gäddfiskelägret), som de senaste åren har genomfört i Blekinge under hösten.

 

Tävlingsverksamhet

 

Vi har inom distriktet och dess klubbar en aktiv tävlingsverksamhet. Riktlinjer för tävlingsverksamheten dras upp inom tävlings rådet.  

Tävlingsverksamheten kan under året följas via distriktets hemsida där program och resultat läggs upp. DM-tävlingar kommer att genomföras i pimpel, i traditionellt mete, samt mormyska. Övriga tävlingsgrenar är vilande i Distriktet tills önskemål och behov framkommer från tävlingsfiskare eller klubbarna.

 

Distriktet har att tillsammans med klubbarna en målsättning att utveckla sportfisket i Blekinge. En viktig förutsättning för att vi skall kunna nå de uppsatta målen är att länets alla anslutna medlemmar blir ännu mer engagerade. Vi får stöd från Sportfiske förbundet i detta arbete som idag mycket aktivt arbetar med bevakning av våra intressen. Vi har även stöd av från flera andra organisationer i de arrangemang som vi genomför.