Klubbens tävlingsverksamhet är förnärvarande vilande, p.g.a. för lite intresse av tävlingsfiske från våra medlemmar. Om ett förnyat intresse för tävlingar, så kommer givetvis vi igen att uppstarta tävlings verksamhet, och arrangera tävlingar i de tävlingsformer som är intressant för våra medlemmar.

 

Distriktets har ett gediget tävlingsprogram, och givetvis så är våra medlemar välkomna att deltaga på DM eller andra tävlingar, och representera klubben.