Klubbens tävlingsverksamhet är förnärvarande vilande, p.g.a. för lite intresse av tävlingsfiske från våra medlemmar.

 

 

 

Om ett förnyat intresse för tävlingar, så kommer givetvis vi igen att uppstarta tävlings verksamhet, och arrangera tävlingar i de tävlingsformer som är intressant för våra medlemmar.