MEDLEMSMÖTE 15 Nov 2014

Lördagen den 15 november, hade klubben ett medlemsmöte i klubblokalen.

Bl a följande diskuterades;

 

-      Klubbens ekonomi, inkluderat Lindwallska sjön. För att möta de kommande höjda kostnaderna vid sjön de närmaste åren, så är klubben tvingad till att höja priset på dagskorten och årskorten. Ett rad olika förslag presenterade och diskuterades. Styrelsen kommer att tag alla synpunkter och övriga aspekter i åtagande vid beslut rörande priserna för fiskekort för 2015 till 2017. Detta kommer att beslutas i kommande styrelse möte i slutet av året. Men att priserna på fiskekorten måste höjas vara alla införstådda med.

-      Möte var överens om att klubben skall fortsätta med att tillåta fiske med Powerbait, jigg. (med kast flöte). Vissa medlemmar tycker dock att detta skulle begränsas, men väldigt utmanande att genomföra. Skulle troligen innebär mindre besökare, då det är ett populärt fiske.

-      Catch and release. Synpunkter framfördes om att fisk fångad med flugfiskeutrustning skulle kunna återutsättas. Styreslen är tveksam till detta, mest pga. okunskap ibland många sportfiskare om hur man gör en korrekt återutsättning. Styreslen kommer dock att taga diskussion om detta, och ta ett beslut i frågan.

-      Frikort. Idag så får fiskevakterna och samtliga styresle ledamöter ett frikort (årskort) i Lindwallska sjön som kompensation för allt jobb som man lägger ner i klubben och i sjön. Det var mötes mening att detta även skall finnas i framtiden.

-      Antalet fiskar per dag. Hur många fiskar skall man få ta upp på ett dagskort? Det kan tänkas att det blir någon form av begränsning till kommande år, dock ganska oklart hur detta skall regleras och utformas.

-      Röjningen och underhåll runt sjön fungera mycket bra, och omgivning i sjön är bra. Inga större önskemål om förändringar eller dyl.

-      Veckokorten borttages med största sannolikhet from 2015. Det pga. att klubben mer eller mindre inte säljer några veckokort.

-      Vad det gäller fiskens storlek, så var mötet i stort sett överens om att samma mix som klubben under 2014 har haft i sjön, borde bli samma för 2015.

 


 

MEDLEMSMÖTE

 

Klubben kommer att ha medlems möten, minst två gånger om året from nu.

Vi hoppas kunna förbättra vår kommunikation, och informera alla våra medlemar om vad som är på gång i klubben. Samt hur framtiden ser ut, och vad Ni som medlemmar vill ha av klubben.

Sammanfattning Medlemsmöte  28 september.

Lindwallska Sjön 2014;

o  Inga förändringar av fiske reglerna för 2014.

o  Flytbrygga i sjön; nej

o  Kastmete med Jigg och Powerbait begränsas; Nej

o  Öring i sjön; Ja (detta trots att den s.k. Web undersökning påvisar annat)

o  Vikten på Regnbågen; Ca 1,5 kg i genomsnitt, men några s.k. bonusfiskar ett par gånger om året.

o  Endast flugfiske en dag; Nej

o  Mer ”kastgator” framtages för flugfiskare

o  Online betalning from 2014, via www.fiskekort.se

o  Följande förslag till nya avgifter för fiske kort 2014;

  • Årskort;                2000 kr
  • Dagskort                150 kr
  • Ungdom                  60 kr (tom dagen då man fyller 16 år)
  • Vinterfiske              60 kr
  • Veckokort             500 kr

       

Tävlingsverksamheten kommer förslagsvis att förläggas i ”dvala” tills det att medlemmar påkallar ett intresse av att arrangera fisketävlingar.

Ett intresse att organisera mer fiske träffar under 2014. T.ex. till Öresund, Karpfiske, etc etc.

Nästa medlemsmöte kommer att genomföras under våren 2014.