STYRELSE SPORTFISKARNA KARLSKRONA 2024

Ordförande Mats Pettersson 0765-369439 mats.petter7788@gmail.com
       
Vice Ordförande Mikael Petersson 0708-344203 amadeus.pp@gmail.com
       
Sekreterare & Kassör Yvonne Jonsson 0708-758536 y.jonsson@spray.se
       
Ledamot & Ansvarig Lindwallska sjön Rickard Johansson 0733-376779 rickard75johansson@hotmail.com
       
Leadamot Tomas Berglund 0706-876067 k-t.berglund@hotmail.com
       
Suppleant Isak Magnusson 0730-893840 isak.mag07@gmail.com
       
Suppleant Johan Jonsson 0734-272533 flitigtarbetande@gmail.com